ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ระยะข้าวตั้งท้องและออกดอก ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านค่ายไทย

131380217 2896163937327108 4557166129009683706 o

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ระยะข้าวตั้งท้องและออกดอก ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านค่ายไทย

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ระยะข้าวตั้งท้องและออกดอก ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านค่ายไทย ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี และข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก