ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ณ อาคารบริหารทั่วไป

1

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ณ อาคารบริหารทั่วไป

 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ณ อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก