ติดตามให้คำแนะนำโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมต้อนรับนายชาญธวัช แง้เจริญกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

1

ติดตามให้คำแนะนำโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมต้อนรับนายชาญธวัช แง้เจริญกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายหน้าที่ให้นายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าติดตามให้คำแนะนำโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมต้อนรับนายชาญธวัช แง้เจริญกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก