ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1

1

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1

 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขาว ต.บ้านขาว บ้านแดนสงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา บ้านเขาพังไกร ต.เขาพังไกร และบ้านดอนกลอย ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ภาพเพิ่มเติม คลิก