ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเละถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

1

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเละถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเละถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก