ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 7/2563

127757654 2882259882050847 7037948044166919176 o

 ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 7/2563

วันที่? 30 พฤศจิกายน? 2563
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ?มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก