ข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

127199972 2880870778856424 1407995075049735857 o

ข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และข้าราชการศูนย์ฯ
ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก