ลงพื้นที่ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และรณรงค์ ให้เกษตรกรตัดพันธุ์ปน ข้าวฤดูฝน/63

127524683 2878973845712784 3337831868546671408 o

ลงพื้นที่ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และรณรงค์ ให้เกษตรกรตัดพันธุ์ปน ข้าวฤดูฝน/63

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง นายณรงค์ นาคะสรรค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยกลุ่มควบคุมคุณภาพ ลงพื้นที่ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และรณรงค์ ให้เกษตรกรตัดพันธุ์ปน
ข้าวฤดูฝน/63 ในพืนที่กลุ่มเกษตรกรบ้านควนขนุน และบ้านท่ามะนาว จังหวัดพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก