ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) จังหวัดสตูล

127025932 2878136962463139 5349048533696265385 o

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) จังหวัดสตูล

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(Chief Of Operation) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก