ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดตรัง (Chief Of Operation)

126551257 2877365589206943 2533096421215983436 o

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดตรัง
(Chief Of Operation)

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดตรัง (Chief Of Operation) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

ภาพเพิ่มเติม คลิก