ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ วัดปลักปอม

125831966 2872310019712500 5862271032876067443 o

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ วัดปลักปอม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ วัดปลักปอม ต.แม่ขรี     อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

ภาพเพิ่มเติม คลิก