ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1

124351303 2866854876924681 5882265445931099437 o

ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564
รุ่นที่ 1 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่ามะนาว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย
ต.แหลม และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ภาพเพิ่มเติม คลิก