ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์

123545179 2859987254278110 641160686765066846 o

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่ามะนาว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขาว ต.บ้านขาว
และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแดนสงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา รวมจำนวน 3,900 กิโลกรัม 

ภาพเพิ่มเติม คลิก