ร่วมอบรมตามโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)

2

ร่วมอบรมตามโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมอบรมตามโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก