เข้าร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

3

เข้าร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วย วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง