ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

1

ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 วันที่ 25 กันยายน 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก