สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักงานส่ง เสริมการผลิตข้าว ปี 2563

119930802 2818924335051069 2637761911162346537 o

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักงานส่ง เสริมการผลิตข้าว ปี 2563

วันที่ 21-22 กันยายน? 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผน การปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564 โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

ภาพเพิ่มเติม คลิก