ร่วมการอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

119800103 2815237445419758 3119650361359642631 o

ร่วมการอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 วันที่ 14-18 กันยายน 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิก