ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

118942667 2807756112834558 2157394049338095350 o

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและ นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำโดยนายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีและคณะ

ภาพเพิ่มเติม คลิก