ติดตามให้คำแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

118580146 2800225136920989 5755601739280419382 o

ติดตามให้คำแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

วันที่ 1 กันยายน? 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายธเนศ นวลพุฒ นักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล 

ภาพเพิ่มเติม คลิก