สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

118314537 2796014147342088 7015742082760263828 o

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

 วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวพรรษชล เหมือนเสน นักเกษตร พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงจำนวน 2 คน เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ณ โรงแรม The Grace Amphawa อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพเพิ่มเติม คลิก