จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการรับบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

118237890 2796011597342343 2028671034850494730 o

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการรับบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการรับบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายคลองนางน้อย หมู่ที่? 3 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง และ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจังหวัดละ 50 คน

ภาพเพิ่มเติม คลิก