ตรวจสอบทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี

117769163 2789728444637325 2020400468003133019 o

ตรวจสอบทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี

 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพัทลุง ติดต่อประสานงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานีเพื่อตรวจสอบทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี

ภาพเพิ่มเติม คลิก