ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

117901863 2789003461376490 3112054950528318995 o

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

 วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง อนุมัติให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ออกติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขาพังไกร ตำบลเขาพังไกร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขาว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่ามะนาว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก