จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

117701367 2788999388043564 2015113639814465946 o

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

 วันที่ 19-20 สิงหาคม? 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก