จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

116992875 2777286772548159 7404422157539740728 o

จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง อนุมัติให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพเพิ่มเติม คลิก