ร่วมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

117056347 2777787655831404 3147365828574457846 o

ร่วมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

 วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563
นางจำเนียร? เจียมสวัสดิ์? ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง? มอบหมายให้? เจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปีงบประมาณ 2563ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ภาพเพิ่มเติม คลิก