ร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

117379246 2777791665831003 7042548902946711366 o

ร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

 วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายปัญญา ศรีชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
โดยมี นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ภาพเพิ่มเติม คลิก