จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

116540273 2771076733169163 6887403607770691922 o

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

วันที่ 29 และ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ยและศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปลักมาลัย จ.สตูล มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 ราย