ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่ิอนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

6

ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่ิอนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่ิอนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก