ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

110225579 2763549420588561 5075823548802819384 o

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุม โรงแรมศิวา รอยัล จ.พัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก