จัดกิจกรรมการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาโรงเรียนเพียงหลวง 4

109431530 2759173254359511 4943633999285918494 o

จัดกิจกรรมการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาโรงเรียนเพียงหลวง 4

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกิจกรรมการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาโรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 4 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก