ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563

109051686 2759172294359607 6734004482377854622 o

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก