ทำบุญครบรอบสถาปนา 35 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

1595564322646 01

ทำบุญครบรอบสถาปนา 35 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบสถาปนา 35 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ณ หอประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก