ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

107822628 2752574385019398 8493567530657263956 o

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก