เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม

107865653 2751771411766362 3365417141058941265 o

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก