จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แงะการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP ด้าน ICS

106507407 2746797185597118 8362587875052938142 o

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แงะการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP ด้าน ICS

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวาชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แงะการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP ด้าน ICS. ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เกตรี อ.เมือง จ. สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก