จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

106048972 2746769352266568 2928653645113984938 o

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นายจีระพัฒน์ จูดคง นักวิชาการ?ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS. ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ภาพเพิ่มเติม คลิก