ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อชี้แจงการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

106024402 2743944999215670 6631282101467381006 o

ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อชี้แจงการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)
เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อชี้แจงการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) โดยวิธี Gin conference ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง