จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง

105394031 2737825793160924 4193700068126386160 o

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง

 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง หมู่ที่ 9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด? จ.ตรัง และ ณ มัสยิดเขาขาวใต้ หมู่ที่ 3 ต.เขาขาว? อ.ละงู จ.สตูล ร่วมผู้เข้าร่วมจุดละ 50 ราย

ภาพเพิ่มเติม คลิก