จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกสะบ้า

83516446 2734898530120317 8839846140040015043 o

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกสะบ้า

 วันที่ 19 มิถุนายน 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกสะบ้า หมู่ที่ 1 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง และ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที 2 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ร่วมผู้เข้าร่วมจุดละ 50 ราย

ภาพเพิ่มเติม คลิก