จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

83055615 2733962263547277 6499189612263385295 o

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

 วันที่ 18 มิถุนายน 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก