​ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1

82379758 2732961856980651 7668104718245908973 o

​ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1

 วันที่​ 17 มิถุนายน​ 2563

นางจำเนียร​ เจียมสวัสดิ์​ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง​ มอบหมายให้​ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ​ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน​ 2563​ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล