จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

103274222 2728569067419930 121246915344821756 o 1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง นางสาวสุวณี ณ พัทลุง คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง และคณะบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563
ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาเมร่ ต.นาโยงเหนือ, กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข ต.นาหมื่นศรี, กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง จำนวน 3 กลุ่ม เกษตรกร 119 ราย

ภาพเพิ่มเติม คลิก