ติดตามให้คำแนะนำโครงการศักยภาพกระบวนการผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

104182271 2727432054200298 856254786187934285 o

ติดตามให้คำแนะนำโครงการศักยภาพกระบวนการผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรปฏิบัติการ และนายธเนศ นวลพุฒ นักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำโครงการศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และศูนย์
ข้าวชุมชนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก