จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

101940200 2725494337727403 3054490408324104673 o

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการนาแปลงใหญ่ จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริการจัดการกบุ่มให้ทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค์ ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสรา้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานระดับจังหวัด หาพันธมิตรในการผลิต และการตลาดข้าวในแต่ละชุมชน และจัดทำข้อเสนอในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดlตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล บุคลเป้าหมายประชุม 16 คน

ภาพเพิ่มเติม คลิก