ร่วมประชุมหารือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

97244262 2705216639755173 612719252763312128 o

ร่วมประชุมหารือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ ศาลาทรงงานฟาร์มตัวอย่างฯ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก