ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย

96768461 2701875490089288 726711563154620416 o

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย ตำบลแหลม และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขาพังไกร ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวน 8,525 กิโลกรัม

ภาพเพิ่มเติม คลิก