ร่วมประชุม "การสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ" ผ่านระบบการประชุมทางไกลล ผ่านระบบ Gin Conference

2

ร่วมประชุม "การสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ" ผ่านระบบการประชุมทางไกลล ผ่านระบบ Gin Conference

วันที่ 23 เมษายน 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม "การสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ"
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Gin Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

ภาพเพิ่มเติม คลิก