ประชาสัมพันธ์ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.พัทลุง ผ่านรายการที่นี่เมืองลุง ในหัวข้อภารกิจของหน่วยงานความก้าวหน้าโครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน

1

ประชาสัมพันธ์ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.พัทลุง ผ่านรายการที่นี่เมืองลุง ในหัวข้อภารกิจของหน่วยงานความก้าวหน้าโครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 26 มีนาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.พัทลุง ผ่านรายการที่นี่เมืองลุง ในหัวข้อภารกิจของหน่วยงานความก้าวหน้าโครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน      ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จ.พัทลุง 

ภาพเพิ่มเติม คลิก